CO JE ServicePASS?

ServicePASS je metoda zabezpečující tvorbu informačního modelu budovy (BIM) v souladu s finálními potřebami efektivního nasazení FM od uvedení budovy (stavebního objektu) do běžného provozu. Tato metoda je formulována tak, aby uměla zabezpečit také dodatečnou tvorbu tzv. cílového modelu budovy z běžného pasportu. 

V typickém nasazení zasahuje postupně do všech přirozených fází plánování, realizace, předání do provozu a rutinního provozu stavebního objektu.

Tato metoda umožňuje, v zjednodušeném pohledu, předání budovy do provozu spolu s nastavenou "servisní knihou". Pojem servisní kniha je zde vypůjčen z automobilového průmyslu, kde je dobře znám všem vlastníkům či provozovatelům motorových vozidel.

Jedná se o podrobnou dokumentaci budovy (stavebního objektu) do takové míry, která je nezbytná pro její efektivní údržbu a provoz. Budova je zde zdokumentována na takové dílčí součásti, na které je nezbytné nebo smysluplné adresovat jednotlivé úkony údržby, hlášení závad, případně jsou na ně navázány legislativou předepsané pravidelné úkony.

Pro efektivní řízení správy budov prostřednictvím ServicePASS jsme vyvinuli vlastní FM platformu CleverFM.

Našim zákazníkům nabízíme ServicePASS ve dvou kvalitativních úrovních. Jejich specifikaci nejdete zde ve stručném obsahu.

ServicePASS BASIC

  • Pracuje s auditovatelným systémem tvorby digitálního dvojčete budovy (LaserScan, klasifikace TZ)
  • Používá obecně akceptovatelný datový model - BIM (Slim BIM)
  • Přináší strukturovaný systém tvorby nájemních jednotek a vazby na nájemníka
  • Obsahuje předpis dokumentačních povinností pro VTZ (revize, kontroly)

ServicePASS PLUS

Obsahuje všechny položky ServicePASS BASIC a navíc:

  • Kvantifikaci vstupních parametrů pro FM providera (úklid, ostraha, zeleň, technická správa objektu)
  • Předpis pravidelných servisních úkonů (dle záručních podmínek a průvodní dokumentace) pro vybraná technická zařízení